Dernek Amaçları

VİZYON (VARLIK NEDENİMİZ)Eşsiz güzellikteki bir boğaz köyü olan Bebek’in doğal hayatını ve ortak yaşam alanlarını korumak, Bebek’te yaşayanlarla dayanışma içinde, yaşamı birlikte paylaşarak Türkiye’de örnek alınan bir semt derneği olmaktır.
MİSYON (GÖREVİMİZ)Toplumsal sorumluluk bilinci ile, temel ilkelerimizden ve yazılı kurallarımızdan sapmadan, profesyonel yaklaşım ve yöntemler kullanarak amatör bir ruhla Bebek’e hizmet etmek, Bebek’lilerin hayatını kolaylaştırmak, çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetlerle Bebek’lileri bir araya getirmektir.


YÖNETİM İLKELERİ • Ben yerine biz
 • Prosedürlere uygun çalışma
 • Ekip çalışmaları ile sürekli iyileştirme
 • Çevreye duyarlılık
 • Eğitim ve geliştirme
 • Onurlandırma
 • Proje bazlı ve ölçülebilir hedeflerle yönetim
 • 
Yenilikçilik
 • 
Performans yönetimi
 • 
Bilginin paylaşılması
 • 
Karşılıklı saygı, hoşgörü ve uzlaşmacılık
 • 

Etkili ve sürekli iletişim
 • 

Tasarrufa önem
 • 

Siyasi tarafsızlık 

 • 
Ortak akıl kullanma

 • 
Yaratıcı katılımcılık
 • 

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin özendirilmesi
 • 

Güvenilirlik ve saygınlık
 • 

Gönüllülük 
Süreklilik